hand
پورتفولیو فرصت‌های نو

این پورتفولیو با تمرکز بر بخش های مختلف صنعت، زیر ساخت های هوایی، کشاورزی، مخابرات، زیست محیطی و دریایی یکی از نو آور ترین پورتفلیوهای مرکز است. تا آنجاکه برخی از پروژه های ملی و کلان این مرکز از همین بخش بیرون آمده است، در اینجا اتاق فکرهای متنوعی وجود دارد که با توجه به پروژه ها و نیازهای آنها با بخش های داخلی مرکز همکاری و علاوه بر مطرح کردن ایده های نو، با یک برنامه ریزی صحیح امکان سنجی پروژه ها صورت پذیرفته و در نهایت با دقت فنی این مجموعه مورد بررسی و ساخت قرار خواهد گرفت. یکی دیگر از نکته های مثبت این پورتفلیو پژوهش های پایه ای است، البته دیگر بخش های مرکز نیز از این نکته بهره می برند اما این پورتفلیو  اتاق فکر خود را در این پژوهش ها به همراه دارد که ایده های نو را به خوبی شناسایی و روی آنها به نحو مناسبی سرمایه گذاری می کنند.