اعضای پیشین

مقطع دکترا

مجید ساده دل

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

فاطمه عقیقی

دانشجوی دکتری مکانیک

؟

ایمیل | صفحه شخصی

مینا بنی اسد

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

حسین راپل

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه لوکزامبورگ – لوکزامبورگ

مهدی میرصادقی

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه کلگری – کانادا

محمدصادق صالح

دانشجوی دکتری مکانیک

 دانشگاه واشنگتن استیت – آمریکا

سپیده افشار

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه واترلوو – کانادا

مینا علی بیگی

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

علی طاهری فرد

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

شادی تصدیقی

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه WPI – آمریکا

سمانه حسینقلی‌زاده

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه ترنتو – کانادا

امیرمسعود قاسمی تودشکی

دکتری مکانیک

دانشگاه سیمون فریزر کانادا

ایمیل | صفحه شخصی

محمد  وکیلی نژاد

دانشجوی دکتری مکانیک

دانشگاه ENSAM-فرانسه

ایمیل | صفحه شخصی

کارشناسی ارشد

محمد علی محمدی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

حمیدرضا کربلائیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مصطفی فتحیان

فارغ التحصیل  کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

مصطفی آقابیگی

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

آمنه حسن زاده

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر

احمدرضا شاهرخشاهی

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

محمد شیخ مان

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وحیده اسحاقیان

?

ایمیل | صفحه شخصی

بهزاد اقبالی

دانشجوی فوق لیسانس مکانیک

دانشگاه آزاد (علوم و تحقیقات)

شادروان حامد سبحانی

فوق لیسانس مکانیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجتبی رستگاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سیدعلی احمدی بروغنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

محمدامین سیاحیان

?

ایمیل | صفحه شخصی

محمد مهدویان

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه سیمون فریزر کانادا

ایمیل | صفحه شخصی

ساجد محمدی الموتی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‎های فضایی

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

زینب سبحانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه McGill کانادا

ایمیل | صفحه شخصی

مقطع کارشناسی

نگار مزرعه

لیسانس مکانیک

دانشگاه تهران

امیرحسین سیاحیان

مهندسی تکنولوژی سخت افزار

دانشگاه سمنان

ایمیل | صفحه شخصی

زهرا داوودی

 کارشناسی

دانشگاه کرج

ایمیل | صفحه شخصی

علیرضا سرمدی

دانشجوی کارشناسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

فاطمه علیدوست

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

علی احمدی

دانشجوی کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

نگار حسینی

فارغ‎التحصیل کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

علی پیشبین

فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی

سید شهاب حشمت دهکردی

فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک

دانشگاه تهران

ایمیل | صفحه شخصی