پورتفولیو تحلیل سازه - پروژه‌ها
نرم‌افزار پایش سلامت به روش توموگرافی

نرم‌افزار پایش سلامت به روش توموگرافی

در این پروژه به دنبال راه‌اندازی سامانه پایش سلامت با استفاده از حسگرهای پیزوالکتریک و تدوین دانش فنی به کمک امواج ورقی می­باشیم. برای این منظور، دو فاز در اجرای پروژه در نظر گرفته شده است. هدف از فاز اول ایجاد بستر علمی استفاده از انتشار امواج در ارزیابی غیرمخرب و طراحی و پیاده­سازی نمونه آزمایشگاهی توموگرافی امواج ورقی و هدف از فاز دوم استفاده از نتایج حاصل از الگوریتم‌ها، شبیه‌سازی‌ها و آزمون‌های تجربی، راه‌اندازی سامانه پایش سلامت با استفاده از امواج ورقی بر روی نمونه آزمایشگاهی می­باشد. از این رو با استفاده از ارزیابی دامنه و سرعت انتشار امواج ورقی در سازه و ویژگی‌هایی نظیر تغییر مود در امواج به اطلاعاتی نظیر اندازه و موقعیت عیوب در سازه‌های شبه صفحه‌ای دست می­یابیم. در این روش آرایه‌ای از سنسورها به منظور بازرسی نواحی بحرانی سازه به صورت اشکال مختلف قرار گرفته و با پردازش سیگنال‌های دریافتی، موقعیت و اندازه حدودی عیب مشخص می‌گردد.

بررسی ریزساختاری علل رخداد ترک در پره های کمپرسور

بررسی ریزساختاری علل رخداد ترک در پره های کمپرسور

هدف از این پروژه بررسی علل رخداد ترک در پره‌های اصلی و ساخته شده (پره کمپرسور مرحله 8 موتور توربینی) می­باشد که برای این منظور از روش­های متالوگرافی، شکست نگاری، عکس‌برداری SEM، آنالیز XRD، استخراج تنش پسماند، آنالیز EDAX و FPI استفاده شده است.

تجهیز و راه‌اندازی مرکز تخصصی ارزیابی غیر مخرب سازه‌های هوایی

تجهیز و راه‌اندازی مرکز تخصصی ارزیابی غیر مخرب سازه‌های هوایی

در این پروژه به دنبال راه‌اندازی سامانه پایش سلامت با استفاده از حسگرهای پیزوالکتریک و تدوین دانش فنی به کمک امواج ورقی می­باشیم. برای این منظور، دو فاز در اجرای پروژه در نظر گرفته شده است. هدف از فاز اول ایجاد بستر علمی استفاده از انتشار امواج در ارزیابی غیرمخرب و طراحی و پیاده­سازی نمونه آزمایشگاهی توموگرافی امواج ورقی و هدف از فاز دوم استفاده از نتایج حاصل از الگوریتم‌ها، شبیه‌سازی‌ها و آزمون‌های تجربی، راه‌اندازی سامانه پایش سلامت با استفاده از امواج ورقی بر روی نمونه‌ای از سازه هوایی با ضخامت متغیر و بخش بیرونی بال هواپیما می­باشد. از این رو با استفاده از ارزیابی دامنه و سرعت انتشار امواج ورقی در سازه و ویژگی‌هایی نظیر تغییر مود در امواج به اطلاعاتی نظیر اندازه و موقعیت عیوب در سازه‌های شبه صفحه‌ای نظیر بدنه هواپیما دست می­یابیم. در این روش آرایه‌ای از سنسورها به منظور بازرسی نواحی بحرانی سازه به صورت اشکال مختلف قرار گرفته و با پردازش سیگنال‌های دریافتی، موقعیت و اندازه حدودی عیب مشخص می‌گردد.

آنالیز مودال و تخمین عمر سازه هوایی

آنالیز مودال و تخمین عمر سازه هوایی

هدف از انجام این پروژه تعیین عمر خستگی یک خرپا می­باشد که از آن برای حمل مخازن سوخت استفاده می­شود. با توجه به این­که این امر با استفاده از شبیه­سازی و حل عددی انجام خواهد شد، در ابتدا باید از صحت مدل­سازی در نرم­افزار و هم‌چنین نتایج به‌دست‌آمده از آن اطمینان حاصل نمود. از این رو باید مدل مورد استفاده جهت شبیه­سازی را با استفاده از آزمون­های تجربی صحه­گذاری نمود. برای این منظور فرکانس­های طبیعی سازه و همچنین مقدار کرنش در نقاط بحرانی تحت بارهای اعمال‌شده به دو روش تجربی و شبیه­سازی تعیین و با یکدیگر مقایسه می­گردند و بدین‌صورت می­توان از مناسب بودن مدل مورد استفاده جهت تعیین عمر خستگی در نرم­افزار اطمینان حاصل نمود.

آنالیز مودال برخی قطعات موتور توربوفن

آنالیز مودال برخی قطعات موتور توربوفن

در این پروژه که به همکاری مرکز ارتعاشات و آکوستیک مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان انجام شده است، برخی قطعات موتور توربوفن تحت تست مودال قرار گرفتند. از جمله این قطعات می­توان به Compressor Spool، Static Vane، Compressor Blade، Rotor Disk و Blade Disk اشاره نمود. فرایند انجام شده در این تست­ها شامل استخراج پارامترهای دینامیکی به صورت تجربی و عددی، تحریک با استفاده از چکش (Hammer) و لرزاننده (Shaker)، دریافت پاسخ به وسیله شتاب‌سنج و لیزر و آنالیز مودال می ­شود.

استخراج حد دوام پره ی کمپرسور درسیکل خستگی پرچرخه

استخراج حد دوام پره ی کمپرسور درسیکل خستگی پرچرخه

در این پروژه ضمن تدوین فرآیند یک تست خستگی پرچرخه رزونانسی برای یک پره کمپرسور، فرآیند طراحی شده برای تعدادی از پره های مرحله هشتم کمپرسور اجرا شده است. هدف اصلی پروژه استخراج حد دوام خستگی پرچرخه پره­های مرحله هشت کمپرسور بوده است که در ضمن آن نتایج دیگری از قبیل بررسی تفاوت­ها و استخراج علل تفاوت محل رخداد ترک در پره­های اصلی و ساخته شده، بررسی خواص ریز ساختاری و میکروسکوپی، استخراج فرکانس طبیعی و شکل مود، استخراج تنش پسماند حاصل شده است.

آنالیز مودال پره های توربین و کمپرسور موتور توربین گاز

آنالیز مودال پره های توربین و کمپرسور موتور توربین گاز

هدف از انجام این پروژه تعیین فرکانس‌های طبیعی پره‌های طبقه اول و دوم کمپرسور موتور توربینی می­باشد. پره­ها در شرایط مرزی آزاد-آزاد مورد آزمایش قرار گرفته است. از فعالیت­های صورت گرفته در این پروژه می­توان به اسکن سه بعدی پره‌ها، مدل سازی پره‌ها، تحلیل‌های عددی مودال، آزمون‌های تجربی مودال پره‌ها، طراحی انواع فیکسچر و ساخت و آزمون‌های تجربی مودال پره و فیکسچر اشاره نمود.

آنالیز مودال 92 پره توربین بخار

آنالیز مودال 92 پره توربین بخار

پره‌های توربین بخار می‌بایست قبل از مونتاژ، از منظرهای گوناگون بررسی شوند. یکی از مهم‌ترین این بررسی‌ها، تست فرکانس طبیعی پره‌هاست. در صورتی که فرکانس طبیعی حتی یک پره به سرعت کاری توربین نزدیک باشد، سیستم دچار ارتعاشات شدید می‌شود. در این پروژه 92 پره یک توربین بخار مورد آزمایش “آنالیز مودال” قرار گرفتند. تحریک پره‌ها به کمک چکش مخصوص و قرائت پاسخ ارتعاشی پره‌ها به کمک شتاب‌سنج صورت گرفت.

آنالیز مودال دیسک پره‌دار

آنالیز مودال دیسک پره‌دار

امروزه، دیسک‌های پره‌دار (بلیسک) عضو جدایی‌ناپذیر صنعت ماشین‌های دوار به حساب می‌آیند. علی‌رغم اهمیت ویژه‌ی آن، موارد بسیار محدودی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است و رفتار بلیسک‌ها هنوز به طور کامل شناسایی نشده است. در این پروژه، به بررسی ویژگی‌هایی از بلیسک نظیر فرکانس‌های طبیعی، شکل مودها (قطرها و دایره‌های گره‌ای) و تاثیر سرعت گردش دیسک بر فرکانس‌های طبیعی (دیاگرام کمپل) پرداخته شده و در نهایت مدل بهبود‌یافته‌ای پیشنهاد گردیده است.

بازرسی چشمی پل‌های شوراب و اوریم با استفاده از کوادرتور

بازرسی چشمی پل‌های شوراب و اوریم با استفاده از کوادرتور

بازرسی فنی منظم پل‌ها جهت حصول اطمینان از ایمنی سازه‌ای آن‌ها از جمله مسائل مهم در حوزه مدیریت یکپارچه پل‌ها می‌باشد. نظر به عملکرد ویژه پل‌ها در عبور ترافیک از روی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کاهش معضلات مسدودی، بروز مشکلات فنی و در موارد خاص ریزش پل‌ها خسارات جانی و مالی فراوانی به دنبال خواهد داشت. از آن‌جایی که اکثر پل‌های موجود در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از قدمت بسیار بالایی برخوردار است و از طرف دیگر با توجه به سیاست افزایش بار محوری در کل شبکه ریلی، لزوم پایش و بازرسی پل‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا استفاده از تکنولوژی‌های جدید جهت بازرسی پل‌ها من‌جمله روش بازرسی چشمی با کمک پهباد امری ضروری است.
از آن‌جا که مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته (CAST) همیشه به عنوان یکی از پیشران‌‌های تکنولوژی‌های نو در کشور بوده، در این موضوع نیز با پیش قدمی و همکاری دفتر نظارت تأسیسات زیربنایی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، دو پل اوریم و شوراب (مربوط به راه آهن شمال) را به عنوان نمونه، با استفاده از عمودپرواز بازرسی چشمی نموده و نتیجه آن را نیز به راه آهن ارائه کرده است.

تست التراسونیک حط لوله انتقال گاز

تست التراسونیک حط لوله انتقال گاز

کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع گازی جهان شناخته می‌شود؛ لیکن با توجه به وسعت بسیار زیاد کشور و با درنظرگیری جنبه‌های اقتصادی احداث خطوط لوله و انتقال گاز به مناطق دوردست، همچنان گاز برخی از شهرها و روستاهای شمالی کشور، از همسایه‌های گازخیز از قبیل ترکمنستان تأمین می‌گردد. با توجه به تلاش‌های قابل توجه کشور در ایجاد خودکفایی در زمینه تأمین گاز، خط لوله استان‌های شمالی به سایر خطوط استان‌های همسایه متصل گردید.
اطمینان از عدم وجود هرگونه عیب در خط لوله، مخصوصا در ناحیه ایجاد انشعاب، پیش از ایجاد هرگونه تغییر از قبیل جوشکاری و سوراخ‌کاری بسیار حائز اهمیت می‌باشد. از این رو با توجه به استفاده از عملیات Hot Tap به منظور ایجاد انشعاب در خط لوله منطقه 9 عملیات انتقال گاز، مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته با در اختیار داشتن مجهزترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات التراسونیک به بررسی خط لوله پرداخته و نتایج حاصل را برای اقدامات بعدی در اختیار سازمان انتقال گاز قرار داد.