پورتفولیو انرژی - پروژه‌ها
نظارت بر طراحی و ساخت پیگ هوشمند ملی

نظارت بر طراحی و ساخت پیگ هوشمند ملی

پیگ های هوشمند MFL باسابقه ترین و رایجترین روش ارزیابی خط لوله جهت تشخیص نواحی خوردگی فلز در خطوط لوله نفت و گاز می‌باشد. این روش قادر است خوردگی فلز و بسیاری از خرابی‌های خط لوله را با اطمینان بالایی آشکار سازد.­ گرچه MFL برای تعیین وضعیت هندسی و متالوژیکی خط لوله طراحی نشده است ولی در پاره‌ای از موارد برای نیل به این منظور نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.ارزیابی خط لوله به روش  MFL  معمولاً به منظور آشکار‌سازی، تعیین محل و تعیین مشخصات کاهش ضخامت (Metal Loss) و سایر خرابی ها(Anomaly) در خطوط انتقال نفت و گاز صورت می‌گیرد. خرابی‌های خط لوله بسیار متنوع‌اند و همه انواع خرابی‌های خط لوله توسط High Resolution MFL قابل شناسایی نیستند. ولی این پیگ قادر است بسیاری از خرابی‌های مهم و متداول خط لوله را با درصد اطمینان بالایی تشخیص دهد. پیگ هوشمند ملی با حمایت شرکت ملی گاز ایران و همکاری شرکت مهندسی سگال پردازش و شرکت مهندسی پتروگاز خاور میانه و دانشکده فنی دانشگاه تهران، اولین پیگ هوشمند کاملا بومی می‌باشد. در این پروژه مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته (cast) نقش تیم ناظر پروزه را بر عهده داشت

 بررسی و بهبود اجرای خطوط انتقال گاز در تداخل با گسل و ارائه تمهیدات مورد نیاز طراحی

بررسی و بهبود اجرای خطوط انتقال گاز در تداخل با گسل و ارائه تمهیدات مورد نیاز طراحی

در حال حاضر به هنگام طراحی خط لوله پس از شناسایی گسل‌ها، می‌بایست در مرحله طراحی، شیرهای قطع اتوماتیک جریان در مسیر خط لوله در قبل و بعد از گسل تعبیه گردد تا در صورت بروز حادثه، جریان گاز به موقع و به صورت خود به خود قطع گردد. نکته قابل توجه این است که تخمین دقیقی از میزان خرابی خط لوله در صورت فعال شدن یک گسل وجود ندارد که بتوان به کمک آن فاصله تعبیه شیرهای قطع اتوماتیک جریان را تعیین نمود. همچنین در مواردی که تعدادی گسل در کنار هم قرار دارند تخمین مقدار و طول خرابی در صورت فعال شدن همزمان گسل‌ها، امری مهم است، زیرا از تعبیه شیرهای اضافی قطع جریان جلوگیری می‌کند. این در حالی است که در خطوط لوله با قطر نسبی بالاتر، هزینه استفاده از شیرهای قطع اتوماتیک بسیار زیاد است.
در این پروژه قصد بر آن است تا با شبیه‌سازی فعال شدن یک گسل و تحلیل عددی رفتار خط لوله در شرایط گسل فعال، تخمینی از خرابی خط لوله استخراج گردد تا به کمک آن بتوان طراحی خط لوله از حیث تعداد و فاصله شیرهای قطع جریان و نیز سایر پارامترهای طراحی را بهبود بخشید و نهایتا هزینه‌های اجرا و بهره‌برداری از خط لوله در مسیرهای دارای گسل را کاهش داد.

عیبیابی محلی خطوط لوله گاز با استفاده از امواج هدایت شده

عیبیابی محلی خطوط لوله گاز با استفاده از امواج هدایت شده

فاز اول پروژه مذکور در سال 1393 توسط مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته با موفقیت انجام شد. در فاز اول این پروژه هدف امکان سنجی و پیاده سازی آزمایشگاهی روش مورد نظر بر روی ورق بوده و در آینده هدف اجرای روش مورد نظر بر روی خطوط لوله می‌باشد.

توسعه و راه اندازی مرکز جامع آزمون های تخصصی خطوط لوله ایران

توسعه و راه اندازی مرکز جامع آزمون های تخصصی خطوط لوله ایران

فاز اول این پروژه در سال 1394 توسط دپارتمان انرژی مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته اجرا گردید که شامل امکان سنجی و طراحی مفهومی مرکز تست خطوط لوله می‌باشد. هدف از اجرای این پروژه کسب فناوری، توسعه نرم‌افزارها و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز آزمایشگاه تخصصی ارزیابی عیوب و روش‌های تعمیرات به همراه تامین و راه‌اندازی تجهیزات و هم‌چنین طراحی و توسعه شبیه‌ساز جامع رفتار پیگ و ساخت لوپ تست آزمایشگاهی می‌باشد.

بررسی و اجرای پایلوت سامانه پایش بر خط خطوط انتقال و تغذیه گاز با استفاده از فناوری های نوین

بررسی و اجرای پایلوت سامانه پایش بر خط خطوط انتقال و تغذیه گاز با استفاده از فناوری های نوین

پایش سلامت سازه‌ای (SHM) سازه‌های مهندسی در حین عملکرد آنها، نقش مهمی در ارزیابی ایمنی و بی‌عیب بودن آنها دارد. سنسورهای فیبر توری برگ (FBG) ابزاری قابل اعتماد،قابل استفاده در محل کاربرد و غیرمخرب هستند که به منظور پایش، عیب‌یابی و کنترل در زمینه سازه‌های عمرانی به وجود آمده‌انذ. چندمنظوره بودن سنسورهای FBG یک مزیت کلیدی نسبت به فناوری‌های دیگر در زمینه سنجش سازه‌ای می‌باشد. قابلیت یکپارچه شدن سیستم‌های سنجش با فیبر نوری حوزه‌ای جدید و میان‌رشته در مهندسی پدید آورده است که شامل ترکیب منحصر به فردی از علم اپتیک و لیزر، فیبر نوری، اکترونیک نوری، میکروالکترونیک، هوش مصنوعی، مواد مرکب و مهندسی سازه می‌شود.
یک کاربرد مهم سنسورهای FBG، اندازه‌گیری کرنش در زمینه پایش سلامت برخط سازه‌های مهندسی بزرگ است. سنسورهای FBG یک مزیت عمده نسبت به تکنیک‌های غیرمخرب مرسوم، در قابلیت پایش وضعیت سازه تحت تست از راه دور دارد. تجهیزات تحلیلی که به دور از محل تست قرار دارند، موجب بازدهی بالاتر سیستم و ایمنی بیشتر کارکنان می‌شوند.
در این پروژه از طریق نصب سنسورهای فیبر نوری FBG بر روی لوله گاز، پایش سلامت لوله انجام می‌شود. هدف از انجام این پروژه اندازه‌گیری میزان تغییرات کرنش و دما در طول لوله، شناسایی عیوب، اعلام به موقع خطرات احتمالی موجود و تشخیص دقیق محل آن به صورت برخط می‌باشد. در فاز اول پروژه، سیستم بر روی لوله‌ای مشابه لوله اصلی و به طول 20 متر در آزمایشگاه پیاده‌سازی شده و نتایج آن برای دست‌یابی به دقت مکانی مورد نظر صحه‌گذاری می‌شود. فاز دوم، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار بومی پایش سلامت به کمک فیبر نوری و فاز سوم پیاده‌سازی کامل سیستم پایش وضعیت با FBG بر روی یک خط لوله گاز به طول 1 کیلومتر می‌باشد.