عضویت دائم CAST در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران

مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته دانشگاه تهران افتخار دارد به عنوان عضو دائم شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران منسوب شده است. تمامی قابلیت‌ها و تجهیزات این مرکز در سامانه Labsnet قابل دسترسی بوده و دانشجویان و همکاران محترم از این پس می‌توانند با مراجعه به این سامانه از تجهیزات، موارد قابل‌اندازه‌گیری، خدمات قابل ارائه و زمان سرویس‌دهی آن مطلع شده و برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق راه‌های ارتباطی تماس برقرار کنند. برای این منظور با استفاده از آدرس زیر می‌توان به صفحه اختصاصی مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته دانشگاه تهران راه پیدا کرد:

http://labsnet.ir/lab/501

پایه و اساس پیشرفت و دست‌یابی به فناوری‌های جدید، انجام پژوهش‌های کاربردی، منظم و دارای برنامه است که دسترسی محققین به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و استاندارد را طلب می‌کند. در کشور ما با وجود سرمایه‌گذاری زیاد در خرید تجهیزات پیشرفته و ایجاد آزمایشگاه‌های مختلف، همواره به دلیل ناکارآمدی سیستم خدمات‌دهی این آزمایشگاه‌ها، محققین با مشکل دسترسی به سرویس آزمایشگاهی مناسب مواجه بوده‌اند و تقاضا برای خرید تجهیزات جدید همیشه وجود داشته است. یکی از راهکارهای اجرایی مدیریت این موضوع، ایجاد شبکه‌ای جامع از توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه فناوری‌های پیشرفته و راهبردی است. به همین منظور، حسب دستور آقای دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران با هدف هم‌افزایی توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه‌های مختلف فناوری‌های پیشرفته و راهبردی، از ابتدای تیرماه سال 1393 فعالیت خود را آغاز نمود.

دامنه پوشش این شبکه شامل آزمایشگاه‌های خدماتی است و آزمایشگاه‌های پژوهشی و آموزشی را شامل نمی‌شود. این شبکه علاوه‌بر مراکز آزمایشگاهی زیرمجموعه سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های مختلف، مراکز آزمایشگاهی بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد. بخش‌های آزمایشگاهی وابسته به انواع مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی اعم از دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز تحقیقاتی و مواردی از این دست، می‌توانند در این شبکه عضو شده، فعالیت نمایند.