شرکت پویشیار

شرکت پویشیار به منظور تامین تجهیزات بازرسی فنی و کنترل کیفیت صنایع کشور و مراکز آموزشی و صنعتی در سال 1371 تاسیس گردید. نماینده انحصاری شرکت‌های ELcometer ،Sonatest انگلستان، Balteau NDT بلژیک، Proceq سوئیس، Slickers آلمان و Fort فرانسه در ایران می‌باشد.

سایت شرکت