شرکت ایتراک

شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه‌های خودرو (ایتراک) بر اساس یک تفکر راهبردی در صنعت خودروی کشور و با استناد به مصوبه 156 ستاد سیاست‌گزاری صنعت خودرو، در سال 1376 تاسیس گردید. به موازات احداث و توسعه تدریجی آزمایشگاه‌های ایتراک، با واگذاری مدیریت آزمایشگاه‌های ایران خودرو در سال 1381 و ساپکو به این شرکت در سال 1392، شرکت ایتراک به عنوان بزرگترین مرکز آزمایشگاهی صنعت خودرو در کشور و نیز یکی از بزرگترین آزمایشگاه‌های صنعت خودرو در خاورمیانه شناخته می‌شود.
ماموریت اصلی ایتراک ارائه خدمات آزمون خودرو، مجموعه‌ها و قطعات آن از طریق توسعه خدمات آزمایشگاهی بر اساس نیاز و اولویت‌های صنعت خودرو کشور و منطقه بوده و بر مبنای آن “پیشرو بودن در ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنایع خودرو‌سازی منطقه تا سال 1398” به عنوان آخرین چشم‌انداز ایتراک به تصویب رسیده که متناسب با چشم‌انداز گروه صنعتی ایران خودرو و صنعت خودرو کشور، و در جهت رفع نیازمندی‌های آن‌ها در زمینه‌های تست خودرو، مجموعه‌ها و قطعات آن می‌باشد.

با توجه به وجود فصل مشترک‌های فراوان میان مرکز CAST و شرکت ایتراک، تفاهم‌نامه همکاری مشترک این دو سازمان در تاریخ 1394/05/20 عقد گردید.

سایت شرکت